Bestyrelse

Viking Petanque

Bestyrelsen

 

Formand

Jørn Lund

St. Torvegade 62

3700 Rønne

Mail

tlf.: 40282002

 

Kasserer

Anny Busk

Drosselvangen 9

3700 Rønne

Mail

tlf.: 51285437

Sekretær

Kirsten S. Rasmussen

Stettestræde 7D

3700 Rønne

Mail

tlf: 25569107

 

Bestyrelsesmedlemmer:

 

Inge-Lise Hansen

Holger Lundgrensvej 15

3700 Rønne

Mail

tlf: 56910805/42257703

 

Ejvind Møller

Gartnervangen 38 st

3700 Rønne

Mail

tlf: 42198308

 

Funktioner i Bestyrelsen

 

Formand

Jørn Lund

-Formanden leder og fordeler opgaverne

-Har ansvaret for ”trivsel” i klubben

-Påtaler, hvis medlemmer modarbejder klubben

-Videresender referater fra sekretær til bestyrelsen

 

Kasserer

Anny Busk

-Fører foreningens regnskab, orienterer om status

-Indkøb af øl, vand og andre varer til eks. vinspil.

-Turneringsleder v. vinspil i samarbejde med Inge-Lise H.

-Repræsenterer petanque i gymnastik bestyrelsen

-kontakt til venskabsklubber

-Indbetaler licens til DPF

 

Sekretær

Kirsten S. Rasmussen

-Fører protokol i forbindelse med bestyrelsesmøder

-Sekretær ved medlemsmøder (beslutningsreferat)

-Fremsender referater til formand

-Modtager indbydelser til stævner og videreformidler?

-Vil på sigt vedligeholde hjemmeside

 

Bestyrelsesmedlem 1

Inge-Lise Hansen

-Samarbejder tæt med kasserer, om fordeling af opgaver --Ved arrangementer på banerne (vinspil, egne stævner)

-Tæt samarbejde med Anny om fordeling af opgaver

 

Bestyrelsesmedlem 2

-Kontaktperson for arrangementer under DPF

(Økonomi i den forbindelse skal behandles i bestyrelse).

-Arrangerer fælles træning med træningsøvelser efter behov.

-Passer baner sammen med Else Jensen