Turnering

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

Viking Petanque

DGI HOLD 2018

Række B hold 1

Række A HOLD 2

Række A HOLD 3

Række B HOLD 4

Række C Hold 5

 

 

 

 

Grundet på manglende

Birthe Jensen

Lillian Henriksen

 

Tonny Jensen

 

Sonja Pedersen

Reserver trækkes hold 5

 

 

 

 

 

Jette H. Hansen

Cindy Gransøe

Finn Pedersen

Merethe Skov

Knud-Erik Haar

Marie Mikkelsen

Hans Kurt Jensen

Kaj Sjøberg

Arne Mikkelsen

Else Jensen

Inga Jensen

Grethe Carlsen

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Doris Sjøberg

Noomi Anderberg

Finn Carlsen

Lillian Henriksen

Noomi Rasmussen

Inge-Lise Hansen

Ole Holm

Kirsten Rasmussen

Ejvind Møller

Michael Bertelsen

Marian Haar

Dieter Grosskunze

 

 

 

 

Ovenstående er så reserver

Holdleder:

Birthe Jensen tlf.29252289

Holdleder:

Lillian Henriksen tlf: 42969426

Holdleder:

Tonny Jensen tlf: 30564179

Holdleder Sonja Pedersen tlf: 20359018

 

Holdleder:

Ingen

 

DPF HOLD 2018

REG. 4

DK 3

 

Jette Hjort Hansen

 

Finn Pedersen

Else jensen

Julie Andersen

Arne Mikkelsen

Vivian Pedersen

Merete Skov

Ejving Møller

Sonja Pedersen

Noomi Rasmussen

Kirsten Rasmussen

Günter

Kirsten Kofoed

Lillian Henriksen

Tonny Jensen

Gert Sørensen

 

Tommy Andersen

Holdleder: Jette Hjort Hansen tlf. 21762271

Finn Pedersen, holdleder tlf. 56999251

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!