Turnering

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

   Viking Petanque

DGI HOLD 2019

Række C hold 1

Række A HOLD 2

Række A HOLD 3

Række A HOLD 4

Reserver


Birthe Jensen

Lillian Henriksen


Tonny Jensen


Sonja Pedersen


 Mariann Haar

Knud-Erik Haar

Hans Kurt Jensen

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Else Jensen

Inga Jensen

Grethe Carlsen

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Doris Sjøberg

Noomi Anderberg

Finn Carlsen

Gûnter Voss

Noomi Rasmussen

Arne Mikkelsen

Ole Holm

Kirsten Rasmussen

Ejvind Møller

Kenn Rasmussen

Michael Bertelsen

Dieter Grosskunze

Anny Busk

Holdleder:

Birthe Jensen tlf.29252289

Holdleder:

Lillian Henriksen           tlf: 42969426

Holdleder:

Tonny Jensen                tlf: 30564179

Holdleder                           Sonja Pedersen             tlf: 20359018


Holdleder:                 

Ingen


DPF HOLD 2019

REG. 4

DK 3


Jette Hjort Hansen


Finn Pedersen

Else jensen

Julie Andersen

Arne Mikkelsen

Vivian Pedersen

Merete Skov

Ejving Møller

Sonja Pedersen

Noomi Rasmussen

Kirsten Rasmussen

Günter

Kirsten Kofoed

Lillian Henriksen

Tonny Jensen

Gert Sørensen


Tommy Andersen

Holdleder: Jette Hjort Hansen tlf. 21762271

Finn Pedersen, holdleder tlf. 56999251

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!