Turnering

Række C hold 1

Række A HOLD 2

Række A HOLD 3

Række A HOLD 4

Reserver


Birthe Jensen

Lillian Henriksen


Tonny Jensen


Sonja Pedersen


Mariann Haar

Knud-Erik Haar

Hans Kurt Jensen

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Inger-Lise Hansen

Kenn Rasmussen

cindy

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Else Jensen

Noomi Anderberg

Finn Carlsen

Gûnter Voss

Noomi Rasmussen

Arne Mikkelsen

Ole Holm

Kirsten Rasmussen

Ejvind Møller

Inga Jensen

Michael Bertelsen

Dieter Grosskunze

johnny

Jette Hjort Hansen

Merete Skov

Marie Mikkelsen

Anny Busk

Holdleder:

Birthe Jensen tlf.29252289

Holdleder: 

Lillian Henriksen           tlf: 42969426

Holdleder:

Tonny Jensen                tlf: 30564179

Holdleder                           Sonja Pedersen             tlf: 20359018


Holdleder:                 

Ingen


Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

   Viking Petanque

DGI HOLD 2019

Disse hold og reserver er disponible i 2019

DPF HOLD 2019

REG. 4

DK 3


Jette Hjort Hansen

Ejvind Møller

Else jensen

Julie Andersen

Arne Mikkelsen

Noomi Andersen

Merete Skov

Günter

Sonja Pedersen


Liliian Henriksen

Kurt Kofoed


Gert Sørensen

Kirsten Kofoed


Tommy Andersen

Tonny Jensen


Holdleder: Jette Hjort Hansen tlf. 21762271

Holdleder: Ejvind Møller tlf. 42 19 83 08


Kampe for reg.4: 27/4 - 22/6 - 17/8 - 14-15/9

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!