Klubmestre

Viking Petanque

Klubmestre Duble 2018

Lillian Henriksen - Eyvind Møller

Julie Andersen Tommy Andersen

 

Klubmestre Singel 2018

1. Jette Hjort -

2. Tommy Andersen -

3. Lilian Henriksen

 

 

 

Klubmester 2017

 

Tommy Andersen / Anny Busk / Tonny Jensen

 

Klubmestre single 2016

1. Tommy Andersen

2. Johnny Jensen

3. Anny Busk

 

 

Klubmestre single 2015

1. Inga Jensen

2. Noomi Rasmussen

3. Ejvind Møller

 

 

 

Klubmestre single 2014

1. Tonny Jensen

2. Ole Gjøg

3. Lillian H

 

 

Klubmestre single 2013

1. Jan Riis-Hansen

2.Ejvind Møller

3. Finn Pedersen

 

 

Klubmestre single 2012

1. Anny Busk

2. Leif Hansen

3. Ejvind Møller

 

 

Klubmestre single 2011

1. Leif Hansen

2. Bent Jørgensen

3. Inge Lise Hansen

 

 

 

Klubmestre single 2010

1. Anny Busk

2. Bent Jørgensen

3. Ejvind Møller

 

 

 

Klubmestre single 2009

1. Ejvind Møller

2.Verner Busk

3.Johnny Jensen

 

 

Klubmestre Double 2017

 

Lillian Henriksen / Ejvind Møller

 

 

Klubmestre Double 2016

1. Birthe og Hans Jensen

2. Jette Hansen og Johnny Jensen

 

 

Klubmestre Double 2015

Lillian Henriksen og Ejvind Møller

 

Eyvin - Vivian - Inga - Anny - ? - Gynter

Klubmestre Single 2013

1. Ejvind Møller

2. Leif Hansen