Nyheder

   Viking PetanqueTil almindelig orientering

Julestævne

I samarbejde med Dansk Pétanque Forbund inviteres til Juleturnering

i vores indendørs hal Dansk Petanque & Tennis Center,

Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde

 Lørdag, den 8. december 2018

Tilmelding senest lørdag d. 1.12.2018 på mail til: annelisebothmann@gmail.com

Pakkepetanque i Åkirkeby

Søndag den 2. december 2018

Indskrivning kl. 9,00 start kl. 9,30

En pakke til ca. 25 kr. pr.deltager

3 kampe duble med fast makker, TILMELDING klubvis senest den 25 november.

til Lisbeth Sonne mail: lissan@pc.dk

 

Hold 3

- blev nr. 2

2018

Petanque holdene fra VIKING

- blev henholdsvis nummer 1 og nummer 2 i DGI`s A- Række

GODT GÅET

Hold 2

- blev bornholmsmester

2018formanden har ordet ...

Nyhedsbrev

netop nu...


 Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

 spil petanque.nu


Nyhedsbrev

Okt. 2018

 

På det netop overståede bestyrelsesmøde havde bestyrelsen en meget lang dagsorden med mange interessante emner.


Formanden havde til mødet, et oplæg om Viking Petanque stadig skal være en afdeling under Viking Gymnastik og Trampolin, eller om der kunne være fordele ved at blive en selvstændig klub.


 Som forberedelse til oplægget havde Arne afholdt møde med formanden for gymnastik, om hvordan gymnastikafdelingen ville se på et eventuelt ønske fra Petanque, om at blive en selvstændig klub.


Gymnastik afdelingens formand så ingen problemer i at dette ønske kunne gennemføres.

 

Ønsket om at blive en selvstændig, er blevet aktuelt i forbindelse med vores arbejde med at skaffe midler til opførelse af én Petanque hal.


 I vores arbejde med at søge fonde m.m. er vi stødt ind i problemer med at søge, idet vi skal søge i gymnastikafdelingen navn og ved ansøgning inden for DGI og DIF skal bruge gymnastikafdelingens medlemsnummer, dette kan være et problem hvis og når og gymnastikafdelingen også søger, hvorved der så optræder flere ansøgninger fra samme forening.


Vi syntes derfor ikke det er hensigtsmæssigt at vi skal spørge andre om vi må søge midler til egne formål.

 

Derfor vil bestyrelsen, til generalforsamlingen, fremsætte at forslag om at vi bliver selvstændig klub. Vel vidende at dette forslag har været fremstillet tidligere, men den gang under andre forudsætninger


Klubnavnet Viking Petanque fortsætter selvfølgelig uændret. Vi håber meget at i medlemmer stemmer for dette forslag og vi efter generalforsamlingen kan indkalde til stiftende generalforsamling for den ”nye” klub.

 

7. november afholdes der fællesmøde for de Bornholmske Petanque foreninger (Se opslag i klubben)

Til dette møde har Viking Petanque foreslået følgende:

-        Turneringen 2019 gennemføres med 6 hold i hver række

-        Der fastlægges regler for op- og nedrykning af spillere (Viking


Petanque har medsendt forslag til disse regler)

-        At der ved flere hold fra samme klub, i en række, fastlægges regler for hvilket hold der er det højest rangerende, på grund af regler for op- og nedrykning af spillere

 

Bestyrelsen vil også til generalforsamlingen foreslå at der nedsættes et aktivitetsudvalg. Nærmere om dette senere.


Det er blevet besluttet at vi næste år, fortsætter med vores månedlige grillarrangementer. Til dette brug og for at gøre tingene meget lettere, har bestyrelsen besluttet at indkøbe en gasgrill.


Vi har sagt ja til at opstille scene for Rønne Handelsstandsforening næste år. ( håber vi kan få lidt flere  hjælpere næste år), det er en god indtægt for klubben.

 

Vi nærmer os også Viking Petanque 20 års jubilæum, som skal festligholdes. Den nøjagtige dato er 30 april, men vi kan allerede nu afsløre at der vil blive afholdt reception og jubilæumsspil lørdag d. 4 maj 2019.

 

Datoer der er værd at huske:

-        7. november Petanqueklubbernes årsmøde.

-        23. november Afslutningsfest.

-        6. december juleafslutning i klubben.

-        6 januar 2019 Nytårsspil.