Nyheder   Viking Petanque

Til almindelig orienteringformanden har ordet ...

Nyhedsbrev

netop nu...

 

Årets aktivitetskalender   Se her


Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

spil petanque.nu

Nyhedsbrev juni/juli 2019


De fleste af sommerens aktiviteter i Viking Petanque er nu fatlagt, derfor er der følgende datoer:


27. juni

Denne torsdag har vi flyttet træningen til kl. 1030, da vi har besøg af 8 petanquespillere fra Ystad, ikke et officielt klubbesøg, men helt privat havde 8 spillere fra Ystad Lyst, under deres bornholmerbesøg at træne sammen med os. Håber i har lyst til og muligehed for at træne med denne torsdag.


28. juni

I bestræbelserne på at øge medlemstallet i vores klub, har vi sagt ja til et hverve arrangement denne lørdag. KOL - foreningen kommer på besøg, hvor vi vil præsentere vores klub og petanquespillet for  KOL-forningen . Vi forventer der kommer 20 -25 gæster denne dag.

bestyrelsen kontakter de hjælpere vi får brug for.


20. juli.

Finaledag for klubmesterskabet med efterfølgende grill arrangement.

Der vil inden for kort tid blive ophængt tilmeldeingslister til de indledende kampe. Det er igen i år Ejvind der er tovholder på afvikling af mesterskabet.


21. juli

Afholder vi udvidet vinspil.


1. aug.

Vi forventer denne torsdag at afvikle klubbesøg med vores venskabsklub fra Simrishamn


8. august

Venskabsbesøg fra Hamnboulerne fra Ystad.


Håber rigtigt mange af jer vil være med til at disse 2 venskabsbesøg vil blive hyggelige og en oplevelse for vores gæster. Vi arrangerer fællesspisning ved klubbesøgene hvor vi som medlemmer skal betale 25 kr. Vores gæster deltager naturligvis uden betaling.

Tilmeldingslisten vil blive fremlagt senere.


Som i ser på ovenstående er der sammen med turneringskampe, træning og møder med videre, "RUN" på vores klubhus, hvilket betyder at der, for at holde nogle pæne lokaler, er der behov for at rengøringen fungerer og er fordelt på flere hænder.


Det har hidtil være pålagt vores turneringshold at rengøre lokalerne på skift, det har også fungeret, da der var nogle flere hold der deltog i turneringen.   


ER DET RIMELIGT AT AL RENGØRING NU HÆNGER PÅ MINDDRE END 20 PERSONER NÅR VI ER OVER 50 MEDLEMMER


Det syntes vi i bestyrelsen ikke er rimeligt, derfor vil vi i nær fremtid udarbejde en ny rengøringsordning hvor flere deltager i dette arbejde. Hvis arbejdet bliver fordelt på flere hænder, kan det formentligt komme ned på     


1 - 2 gange om året, hvor vi som medlemmer, skal påtage os denne opgave. er der bedre forslag eller forslag


Vi har iår påtaget  os at opstille scenen for Rønne Handelsstandsforening, vi får sikkert brug for nogle hjælpere til denne opgave også, håber i er friske når vi henvender os. Vi tjener nogle gode penge til klubben på denne opgave. (vi har allerede opstillet scenen ifm. med folkemødet) Derudover vil der formentligt også blive opgaver i forbindelse med Etape Bornholm hvor der tilgår midler til Bornholms Petanque Hal.


I forbindelse med den kommunale tilladels til opførelsen af Bornholms Petanque Hal er lige på trapperne, er lover færdigbehandlet midio juli.


Det der står tilbage er 11 parkeringspladser som iflg. regelsættet skal være til disposition, de parkeringsplads har Carsten Clemmensen sagt god for, men kommunen har pt. ikke sagt god for dette???.