forside


Vinderne af Bornholms Brand Forårsstævne 2021.Billeder fra arbejdsdag
Referat Generalforsamling 2020

VIKING PETANQUE

 

  1. Valg af dirigent:

Jørn Lund blev valgt. JL konstaterede derefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  1. Stemmetællere blev derefter valgt.

Kenn Rasmussen og Lillian Henriksen sagde ja til at varetage denne opgave.

  1. Arne aflagde bestyrelsens beretning mundtlige del af beretningen. Beretningen blev godkendt
  2. Anny fremlagde et flot regnskab, som udviste et overskud på årets aktiviteter. Til regnskabet skal det dog pointeres at sponsorindtægter på ca. halvdelen, af skiltene i hallen dækker årene 2021 – 2023.

Under dette punkt blev bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse, 25 kr. årligt, vedtaget.

  1. Der var ingen indkomne forslag til behandling
  2. Valg:

Formand: Arne blev genvalgt.

Sekretær: Kirsten Rasmussen blev valgt. Valget var uden for tur og Kirsten er derfor valgt for 1 år

Kasserer: Kirsten Kofoed blev valgt. Valget var uden for tur, derfor er Kirsten valgt for 1 år.

Bestyrelsesmedlem 1: Ole Holm blev genvalgt for 2 år.

Suppleant: Tommy Andersen blev valgt

Bestyrelsen er herefter:

Formand:             Arne Mikkelsen

Kassere:                Kirsten Kofoed

Sekretær:             Kirsten Rasmussen

Best. Medlem      Ole Holm

Best. Medlem      Ervind Møller

Suppleant:           Tommy Andersen

 

Til revisorer blev Sv. Aage Olsen og Kaj Sjøberg valgt.

 

  1. Arne takkede under dette punkt Anny Busk og Inga Jensen for deres mange års arbejde i bestyrelsen. Tonny Jensen blev ligeledes takket for sit store arbejde med hjemmesiden samt for arbejdet med at skaffe midler til opførelse af hallen. Klubben overrakte en lille gave i denne forbindelse.

 

Kurt Kofoed holdte et lille indlæg, på vegne af klubbens medlemmer, indeholdende en tak fra medlemmerne til Tonny Og Arne for deres arbejde på at få halbyggeriet gennemført. På vegne af klubbens medlemmer modtog Tonny og Arne en flot kurv.

 


Kontingenter 2021


                            Seniorer        250 kr. pr. sæson

                            Under 18 år. 150 kr. pr. sæson   

                            Passive           100 kr. pr. sæson

                                    Kontonummer:

                                    6060 000514 8190


          

           - Se iøvrigt formandens nyhedsbrev ...


Til sæsonen 2021

har vi tilmeldt          4 hold

 

 Tilmeldingsfristen af hold

ændret.

Række A

1 hold

Række B

2 hold

 RÆKKE C

1 hold

  

- derudover har vi 2 hold i DPF turneringerne, der er vi repræsenteret  i

 

Reg.4

 

DK. 2

 

- vi betragter os godt repræsenteret i turneringerne

Se det  nyeste input samt formanden har ordet!!NYHEDERNE læs videre her