forside

Kurt - Gert - Lillian - Ejvind

Double 2 - 1

Arbejdsdag: 


Lørdag d. 10 april, havde bestyrelsen indkaldt til arbejdsdag i Viking petanque.

Det blev en rigtig god dag, hvor der mødte 17 medlemmer op og der blev gjort forårsklar på baner og området omkring klubhuset.

Generalforsamling 2021

Viking Petanque

 

19.maj 2021 kl. 1830 i DGI Hallen.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af Dirigent.

 

 1. Valg af stemmetællere.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

 

 1. Indkomne forslag.

 

 1. Valg
  1. Formand (ulige år) Arne modtager genvalg
  2. Sekretær (lige år) Nyvalg da Inga er stoppet uden for tur.
  3. Kasserer (lige år) ?
  4. Bestyrelsesmedlem 1. (ulige år) Ole modtager genvalg.
  5. Bestyrelsesmedlem 2. (lige år) Ejvind ikke på valg.
  6. Suppleant (hvert år)
  7. 2 revisorer (hvert år)

 

 1. Eventuelt

 

 

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.

Kontingenter 2021


                            Seniorer        250 kr. pr. sæson

                            Under 18 år. 150 kr. pr. sæson   

                            Passive           100 kr. pr. sæson

                                    Kontonummer:

                                    6060 000514 8190


          Grundet Corona er klubtræningen aflyst

           - Se iøvrigt formandens nyhedsbrev ...
 Klubmesterskabet

2020

Ejvind - Tommy- Liliian

Single mesterskab 2-1-3

Michael - Kaj - Tonny

udsnit af  deltagerneTil sæsonen 2020

har vi tilmeldt          4 hold

 

 Tilmeldingsfristen af hold

ændret.

Række A

1 hold

Række B

2 hold

 RÆKKE C

1 hold

  

- derudover har vi 2 hold i DPF turneringerne, der er vi repræsenteret  i

 

Reg.4

 

DK. 2

 

- vi betragter os godt repræsenteret i turneringerne

udsnit af  deltagerne

Se det  nyeste input samt formanden har ordet!!NYHEDERNE læs videre her