forside

 Klubmesterskabet

2020

Ejvind - Tommy- Liliian

Single mesterskab 2-1-3

Kurt - Gert - Lillian - Ejvind

Double 2 - 1

Michael - Kaj - Tonny

Hej alle Viking Petanque medlemmer.

 

2020 blev er meget anderledes år, på grund af Covid 19, en masse ændringer, forbud, restriktioner mv. har gjort livet besværligt for os der gerne vil dyrke lidt sport i  klubregi. Det har været lidt mere end besværligt, som klubledelse, at navigere i alle de restriktioner, lige nu og frem til efter 7. februar, må vi ikke benytte hallen til træning, da  det kun et tilladt at træne udendørs, hvis afstande og forsamlingsrestriktioner  bliver overholdt, max 10 personer.

 

Men der har da trods alt også  været lyspunkter i 2020, det må vi da ikke glemme i alt den Corona snak.

 

Som klub har vi haft en lille medlemsfremgang og på trods af svigtende indtægter på grund af ovennævnte epidemi, har vi formået at holde ”skindet på næsen”, ikke mindst på grund af god opbakning til de arrangementer det er lykkedes at gennemfører.

 

Vi fik  petanquehallen færdig og taget i brug. Den bliver med garanti et godt aktiv for os i de kommende år. Vi har som klub, og som Petanque på Bornholm mødt meget stor velvilje og imødekommenhed  fra de fonde, hvor vi har søgt om økonomisk tilskud, til opførelse af hallen.

Endvidere er det lykkedes, ikke mindst på grund af nogle meget aktive medlemmer og nogle meget positiver sponsorer, at få ”solgt” 7 stk. reklameskilte i hallen, hvilket betyder at vi nu kan drive hallen næsten omkostningsfrit 3 år frem. Fantastisk!!

Hvis der er medlemmer der er vidende  om et muligt emner til et reklameskilt, så giv bestyrelsen et tip.

 

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling inden udgangen af februar, med indkaldelse 4 uger før, dette kan jo kun lade sig gøre hvis forsamlingsrestriktionerne bliver ændret, hvis ikke, vil bestyrelsen finde en alternativ måde at afvikle generalforsamlingen på, eller eventuelt se om det er lovligt at udsætte denne.

 

Med denne lille opdatering vil jeg ønske alle Viking Petanque medlemmer enrigtig god sæson

Håber vi kan mødes til træning igen efter d. 7  februar 2021

 

 

Med sportslig hilsen

Ane Mikkelsen

fm

Kontingenter 2021


                            Seniorer        250 kr. pr. sæson

                            Under 18 år. 150 kr. pr. sæson   

                            Passive           100 kr. pr. sæson

                                    Kontonummer:

                                    6060 000514 8190


          Grundet Corona er klubtræningen aflyst

           - Se iøvrigt formandens nyhedsbrev ...
udsnit af  deltagerne

udsnit af  deltagerneTil sæsonen 2020

har vi tilmeldt          4 hold

 

 Tilmeldingsfristen af hold

ændret.

Række A

1 hold

Række B

2 hold

 RÆKKE C

1 hold

  

- derudover har vi 2 hold i DPF turneringerne, der er vi repræsenteret  i

 

Reg.4

 

DK. 2

 

- vi betragter os godt repræsenteret i turneringerne

Se det  nyeste input samt formanden har ordet!!NYHEDERNE læs videre her