Historie

HVORDAN STARTEDE PETANQUE I VIKING ?

I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af Jørn Lund, som spurgte om jeg var interesseret i at starte Petanque i Viking, da han syntes, der også burde være Petanque i Rønne, som andre steder på Bornholm.

Jeg syntes, det var en rigtig god idé. Efter møde med bestyrelsen i Viking´s gymnastik-og trampolinforening, hvor jeg forelagde sagen, blev det besluttet, at jeg skulle gå videre sagen, og at det kunne være en underafdeling, med eget udvalg og egne udvalgsmedlemmer.

Den efterfølgende samtale med Jørn Lund resulterede i, at der d. 30. okt. 1998 blev sendt en ansøgning til DGI-Bornholm om tilskud til indkøb af 4 sæt turneringskugler, hvor prisklassen lå på mellem 500 – 800 kr. pr sæt. Svaret kom den 2. nov., der var bevilliget 3.200 kr.

Den 27. januar 1999 blev der indkaldt til møde med DGI Petanqueudvalg. Der var 3 nye klubber, der ville starte op med Petanque. Her imellem var Viking. Klemensker ville overveje det.

Fra referatet af mødet kan ses: at Anny Busk er initiativtager til Petanque i Viking. Der spilles i første omgang på grusbanen bag DGI-Hallen, men at der fra stadions side er velvilje til at lave 2 Petanquebaner i nærheden af Vikings klubhus. (gymnastikpladsen).

”MEN DET BLEV IKKE TIL NOGET ”

Den 30. april 1999 kl. 10.00 hold Viking Petanque ”åbent hus” på grusbanen bag DGI-Hallen. Vi havde stor hjælp af Jørn Lund, som kendte reglerne.

Der var pænt besøg, og bl. a. var Ralf Kuhre og Jesper Raavig der. Disse var meget interesserede og efterfølgende kom de med i Petanqueudvalget, hvor jeg var formand.

Første vinspil blev afholdt tirsdag d. 22. juni 1999 – 2. vinspil søndag d. 11. juli. Der var ingen faste datoer for vinspil i starten, men fra 24. august 1999 blev det til hveranden tirsdag.

Søndag d. 26. september 1999 blev vort første Petanquestævne med deltagere fra andre klubber ude på øen. Vi spillede 3 spil. Præmierne var vi ude og fik sponsorerede.

28. maj 2000 indkaldte vi til Forårsstævne. Der blev spillet 5 runder og der var tilmeldt 60 deltagere fra 6 klubber. Der var præmier til de første 27.

Forårsstævnet er blevet vort faste arrangement, som hver år løber af stabelen sidst i maj måned.

Inden vi fik en skurvogn, stod vi og førte regnskab ude ved et bord med en parasol, hvor der var lagt et stykke plastic over. Ikke særligt godt, da vore papirer blæst rundt og blev våde. Det var godt med den skurvogn, men vi kunne dog godt tænke os lidt mere plads indendørs – og med el og vand indlagt.


UDVALGET består af Anny Busk, Ralf Kuhre og Inga Jensen.


Medlemstal:

Oktober 1999 ...... 22

November 2003... 53

April 2017...........


I årene er nogle faldet fra og nye tilmeldte.

Anny Busk