Turnering

DGI HOLD 2024

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...


A-række Viking 1

A-række Viking 2

A-række Viking 3

B-række hold 4

C-række hold 5

Ejvind Møller   (holdleder)

Noomi Rasmussen (holdleder)

Arne Mikkelsen holdleder)

Anni Rasmussen (holdleder)

Kaare Hansen (holdleder)

Lillian Hendriksen

Kenn Rasmussen

Marie Mikkelsen

Dieter Grosskunze

Lone Hansen

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Cindy Jensen

Ole Poulsen

Mona Stegmann

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Johnny Jensen

Bent Vang-Jensen

Bendte Bager

Jette H. Hansen

Else Jensen

Sonja Pedersen

Lene Due

Malika 

Kirsten S. Rasmussen

Tonny Jensen

Inge-Lise Hansen

Mogens Korgaard

Gitte

Michael BertelsenReserver til DGI: 


Jørn Blem                      Jørn Lund

Kirsten Hansen               Merete Skov

Doris Sjøberg                 Knud Erik Haar

Ingrid Engell                  Finn Pedersen

DPF HOLD 2024

1 hold er repræsenteret.

Tommy Andersen (holdleder)

Julie Andersen


Marie Mikkelsen

Arne Mikkelsen

Noomi Rasmussen

Gert Sørensen

Finn Pedersen

Kurt Kofoet


Hvordan gik det så. tryk på kuglerne!!!