Turnering

DGI HOLD 2021

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

Række A HOLD 2

Række B HOLD 3

Række B HOLD 4

Række C HOLD 1.

Reserver

Lillian Henriksen

Tony Jensen

Arne Mikkelsen

Jørn Lund


Mariann Haar

Knud-Erik Haar

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Inge-Lise Hansen

Vivian Pedersen

Inga Jensen

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Else Jensen

Jørn-Ole Poulsen

Noomi Anderberg

Finn Pedersen

Noomi Rasmussen

Kirsten Rasmussen

Anni Rasmussen

Ole Holm

Ejvind Møller

Kenn Rasmussen

Michael Bertelsen

Dieter Grosskunze

Jette Hjort Hansen

erete Skov

Marie Mikkelsen

Grethe Carlsen


Disse hold og reserver er disponible i 2021 "indtil videre"

DS. Viking 1

REG. Viking 2

REG. Viking 3

Lilian Henriksen Holdleder tlf.42 96 94 26

Arne Mikkelsen Holdleder tlf 51 55 98 55

Bent Jensen Holdleder

Ejvind Møller

Merete Skov

Else Jensen

Finn Pedersen

Kirsten Kofoed

Lene Due Pihl

Vivian Pedersen

Kurt Kofoed

Kåre Hansen

Noomi Rasmussen

Jette Hjort Hansen

Benthe 

Gert Sørensen

Marie Mikkelsen

Michael Bertelsen

Tommy Andersen

Anny Busk

Kenn Rasmussen

Julie Andersen

Tonny JensenKampe for reg.4 2021: ??

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!