Turnering

DGI HOLD 2020

Hvis du vil se resultaterne af de spillede kampe, så tryk på kuglerne...

Række A HOLD 2

Række B HOLD 3

Række B HOLD 4

Række C HOLD 1.

Reserver

Lillian Henriksen

Noomi Rasmussen


Sonja Pedersen

Birthe Jensen


Mariann Haar

Knud-Erik Haar

Kaj Sjøberg

Kurt Kofoed

Inge-Lise Hansen

Hans Jensen

Inga Jensen

Egon Hansen

Kirsten Kofoed

Else Jensen

Cindy Jensen

Noomi Anderberg

Finn Pedersen

Tonny Jensen

Arne Mikkelsen

Johnny Jensen

Ole Holm

Ejvind Møller

Kenn Rasmussen

Michael Bertelsen

Kirsten Rasmussen

Merete Skov

Jette Hjort Hansen

Anny Busk

Marie Mikkelsen

Finn Carlsen


DPF HOLD 2020

Disse hold og reserver er disponible i 2020 "indtil videre"

DS. Viking 1

REG. Viking 2

REG. Viking 3

Lilian Henriksen Holdleder tlf.42 96 94 26

Arne Mikkelsen Holdleder tlf 51 55 98 55

Bent Jensen Holdleder

Ejvind Møller

Merete Skov

Else Jensen

Finn Pedersen

Kirsten Kofoed

Lene Due Pihl

Vivian Pedersen

Kurt Kofoed

Kåre Hansen

Noomi Rasmussen

Jette Hjort Hansen

Benthe 

Gert Sørensen

Marie Mikkelsen

Michael Bertelsen

Tommy Andersen

Anny Busk

Kenn Rasmussen

Julie Andersen

Tonny JensenKampe for reg.4 2020: ??

Hvordan gik det så, for begge hold. tryk på kuglerne!!!