Klubmestre

Klubmesterskabet 2023

 Single


1. Finn Pedersen

2. Kurt Kofoet

3. Malika Gjurup

4. Jette H. Hansen

 Double


1. Lillian Henriksen og Ejvind Møller

2. Kenn og Noomi Rasmussen

3. Julie og Tommy Andersen

4. Merete Skov og Gert Sørensen

Klubmesterskabet 2022

Tommy vandt single, foran Marie, Arne og Finn

Merethe og Gert vandt double, foran Else og Finn

I doublen blev nr 3: Johnny og Cindy.

Nr 4 blev Noomi og Kenn

Klubmesterskabet 2021

Johnny vandt single, foran Lillian, Ejvind og Noomi.

 Klubmesterskabet

2020

Michael - Kaj - Tonny

Kurt - Gert - Lillian - Ejvind

Double 2 - 1

Ejvind - Tommy- Liliian

Single mesterskab 2-1-3

Klubmester singel 2019

Ejvind Pedersen

Klubmestre Dubble 2019 

Ejvind pedersen Lillian Henriksen

Klubmestre Singel 2018

1. Jette Hjort -

2. Tommy Andersen -

3. Lilian Henriksen

Klubmestre Duble 2018

Julie Andersen Tommy Andersen

Lillian Henriksen - Eyvind  Møller


Klubmestre Double 2017


Lillian Henriksen / Ejvind MøllerKlubmestre Double 2016

1. Birthe og Hans Jensen

2. Jette Hansen og Johnny JensenKlubmestre Double 2015

Lillian Henriksen og Ejvind Møller


       

Double Mestre 2014

Eyvin - Vivian - Inga - Anny -

       Poul Kjøller - Günter

Klubmestre Single 2013

1. Ejvind Møller

2. Leif Hansen


Klubmestre single 2011

1. Leif Hansen

2. Bent Jørgensen

3. Inge Lise Hansen
Klubmestre single 2009

1. Ejvind Møller

2.Verner Busk

3.Johnny Jensen


Klubmester 2017


Tommy Andersen / Anny Busk / Tonny Jensen


Klubmestre single 2016

1. Tommy Andersen

2. Tonny Jensen

3. Anny BuskKlubmestre single 2015

1. Inga Jensen

2. Noomi Rasmussen

3. Ejvind Møller
Klubmestre single 2014

1. Tonny Jensen2. Ole Gjøg 3. Lillian HKlubmestre single 2013

      1. Jan Riis-Hansen

2.Ejvind Møller

    3. Finn PedersenKlubmestre single 2012

1. Anny Busk

2. Leif Hansen

3. Ejvind Møller
Klubmestre single 2010

1. Anny Busk

2. Bent Jørgensen

3. Ejvind Møller