Nyheder

Til almindelig orientering

Nyhedsbrev

netop nu...


Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

spil petanque.nu

Viking Petanque

Nyhedsbrev november 2021

 

Medlemsmøde:

Husk vi afholder medlemsmøde tirsdag d. 9 november kl. 1900.

Vi holder mødet i vores egne lokaler, hvis vi bliver mange holder vi det i hallen. Så husk lidt varmt tøj.

På mødet ønsker bestyrelsen jeres kommentarer/ideer om følgende emner:

  • Året der er gået godt og skidt
  • Hvordan tackler vi holdsætninger til næste år?. Både lokalt og rejsehold, skal vi gøre som vi plejer eller skal vi sætte hold, som øvrige sportsgrene, efter styrke? I så fald hvem skal sætte holdene? Kan reserve problematikken gøres mere smidig?
  • Bestyrelsen ønsker en arbejdsdag inden jul. Hvornår passer bedst. Vi skal have ryddet lidt op langs væggene, vi skal have noget kørt på Bofa (Kompost/affald bunken bag hækken m.m.) Hvem kan hjælpe?

 

Årsafslutningsfest:

26 november.

Husk sidste tilmelding til denne hyggelige afslutning på årets Petanque, er 20 november.

 

Aktiviteter i denne vinter:

Bestyrelsen har besluttet at vi som noget nyt vil afholde NYTÅRSSPIL nytårsdag kl. 1300.

Her kan vi med lidt champagne og kransekage ønske hinanden godt nytår efterfulgt af et vinspil.

Derudover har bestyrelsen et ønske om at arrangerer et fastelavnsspil. Mere om dette senere.

 

Hallen:

Der er nu blevet isat vinduer i hallen, så vi fra hallen kan følge med i hvad der sker på banerne uden for, derudover har det givet en masse dejligt lys i hallen

ÅIF og Poulsker har sammen lejet hallen, hele vinteren, torsdag aften. Dette betyder at der nu er Petanque i hallen hele torsdagen. Dejligt med nogle aktiviteter på området.

Der er ligeledes lavet en aftale med ældresagen om benyttelse af hallen

 

Vinterturnering:

DGI har planer om at arrangerer 4 mands turnering, i hallen om lørdagen, i jan, feb, og marts måned.

Mere om tilmeldinger til dette efter formandsmødet i DGI Petanque 10 november.

 

Næste års aktiviteter:

Bestyrelsen har besluttet at ”lægge billet ind på” samme stævner som den netop overståede sæson.

 

Husk vi spiller vinspil hver søndag hele vinteren. Træning tirsdage 1730 samt torsdag 0930.

Vi spiller udendørs når det er godt vejr.

 

 

 

Am

RENGØRINGSLISTE

2021-2022


Juli     2021


August


September      Tommy  Andersen - Julie Andersen - Gert Sørensen


Oktober          Dieter Grosskunze - Marian Haar - Knud Erik Haar


November       Egon Hansen - Kirsten Hansen - Tove Hansen


December       Kaare Hansen - Bent Jensen - Mona Stegmann


Januar 2022    Inge Lise Hansen - Jette Hjorth Hansen - Ole Nielsen


Februar           Lillian Henriksen - Ejvind Møller - Sonja Pedersen


Marts              Cindy Jensen - Johnny Jensen - Kirsten Rasmussen


April               Jørn Lund - Arne Mikkelsen - Marie Mikkelsen


Maj                 Finn Pedersen - Vivian Pedersen - Ole Poulsen


Juni                Kenn Rasmussen - Noomi Rasmussen - Merethe Skov


Vedrørende rengøring: Nøgle - hvis I ikke har nøgle på holdet, så har Arne en lånenøgle. 


Toiletterne må meget gerne tages en gang om ugen. Læg også mærke til om der er stævne eller lignende i løbet af jeres rengøringsmåned. Måske så en ekstra omgang.