Nyheder

Til almindelig orientering

Nyhedsbrev

netop nu...

 

Årets aktivitetskalender   Se her


Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

spil petanque.nu

Hej alle Viking Petanque medlemmer.

 

2020 blev er meget anderledes år, på grund af Covid 19, en masse ændringer, forbud, restriktioner mv. har gjort livet besværligt for os der gerne vil dyrke lidt sport i  klubregi. Det har været lidt mere end besværligt, som klubledelse, at navigere i alle de restriktioner, lige nu og frem til 7. februar, må vi ikke benytte hallen til træning, da  det kun et tilladt at træne udendørs, hvis afstande og forsamlingsrestriktioner  bliver overholdt, max 5 personer.

 

Men der har da trods alt også  været lyspunkter i 2020, det må vi da ikke glemme i alt den Corona snak.

 

Som klub har vi haft en lille medlemsfremgang og på trods af svigtende indtægter på grund af ovennævnte epidemi, har vi formået at holde ”skindet på næsen”, ikke mindst på grund af god opbakning til de arrangementer det er lykkedes at gennemfører.

 

Vi fik  petanquehallen færdig og taget i brug. Den bliver med garanti et godt aktiv for os i de kommende år. Vi har som klub, og som Petanque på Bornholm mødt meget stor velvilje og imødekommenhed  fra de fonde, hvor vi har søgt om økonomisk tilskud, til opførelse af hallen.

Endvidere er det lykkedes, ikke mindst på grund af nogle meget aktive medlemmer og nogle meget positiver sponsorer, at få ”solgt” 7 stk. reklameskilte i hallen, hvilket betyder at vi nu kan drive hallen næsten omkostningsfrit 3 år frem. Fantastisk!!

Hvis der er medlemmer der er vidende  om et muligt emner til et reklameskilt, så giv bestyrelsen et tip.

 

Ifølge vores vedtægter skal vi afholde generalforsamling inden udgangen af februar, med indkaldelse 4 uger før, dette kan jo kun lade sig gøre hvis forsamlingsrestriktionerne bliver ændret, hvis ikke, vil bestyrelsen finde en alternativ måde at afvikle generalforsamlingen på, eller eventuelt se om det er lovligt at udsætte denne.

 

Med denne lille opdatering vil jeg ønske alle Viking Petanque medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår.

Håber vi kan mødes til træning igen efter d. 7  februar 2021

 

 

Med sportslig hilsen

Ane Mikkelsen

fm

Når vi nu endelig har fået en hal op at stå, så kan vi ikke anvende den på grund af Corona, Håber snart vi er over den krise, og at der forsat er lyst til at spille både indendør og uden dørs.