Nyheder   Viking Petanque

Til almindelig orienteringformanden har ordet ...

Nyhedsbrev

netop nu...

 

Årets aktivitetskalender   Se her


Du kan komme videre til DGI for at få flere petanque nyheder, ved at trykke på billedet...

- ved at trykke på kuglerne, så kan du se hjemmesiden

spil petanque.nu

Viking Petanque

Sidste Nyhedsbrev 


Nu da sommeren går på held er det igen tid til et nyhedsbrev om vores "gøren og laden" i klubben.


I sidste nyhedsbrev gav jeg en status på hallen, vi er ikke nået ret meget længere den sidste måned. Dog er der sket følgende: Med DGI som en meget god støtte har vi fået "hul" igennem til kommunen.


Kommunen har nu lovet os at vi vil få en midlertidig ibrugtagningstilladelse, inden den 22 september, så vi kan tage hallen i brug efter dene dato.


Endvidere har kommunen lovet at se på og genoverveje om det er nødvendig med en tinglysning af parkeringsrettigheder på svømmehallens p-område, Vi håber det bedste.


Vi er nu færdige med etablering af banerne inde i hallen.


Vi har stadig 2 fondsansøgninger ude, hvor vi venter med spænding om der kommer en positiv tilbagemelding, så vi kan få lys i hallen.


Bestyrelsen har fastlagt priser på reklameskilte i hallen, hvis der er nogle med gode ideer til eventuelle sponsorer til denne del af indtægterne, så meld ud til bestyrelsen eller spørg et enventuelt emne.


Lejeprisen for ældresagen og andre klubber, for brug af hallen, er ligeledes fastlagt af bestyrelsen.


Den 25 september møder bestyrelsen spændt op til arrangement i Rønne Idrætshal. her skal kommunens idræts og kulturpris overrækkes. Viking Petanque er en af 8 nominerede. Det er vi lidt stolte af.


Siden sidst har vi fået tilsagn fra Bornholms Brand, de vil være medsponsor på vores ugentlige vinspil, 1000 tak for denne flotte økonomiske opbakning.


PÅ sidste bestyrelsesmøde oplyste Inga at hun, af personlige årsager, ikke længere ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet i klubben, det er vi øvrige i bestyrelsen kede af, men forstår beslutningen.


Inga har været med i klubben på mange opgaver, i rigtig mange år, og vi vil udtrykke stor tak for din indsats i alle årene.


Samtidig må vi desværre også sige farvel til vores Web-redaktør, Tonny ønsker også at fratræde sin stilling som hovedansvarlig for og drift af vores hjemmeside, så til Tonny skal der lyde en tak for arbejdet med hjemmesiden, uden Tonny havde vi nok ikke haft nogen hjemmeside.,


Så kære medlemmer, nu er der nogle ledige "stillinger" så kom frit frem !!!


 I sidste nyhedsbrev lovede jeg at der ville blive udarbejdet en rengøringsliste, den er nu klar og opsat i klubhuset, men det er ikke en nem opgave, mange hensyn skal tages, men hvis nogle føler sig forbigået, så skrev jer på listen!!!


Til sidst må jeg desværre komme med et lille ØV, i vores sodavand-og kaffekasse er der på det sidste opstået et lille underskud, så husk at lægge penge når i tager nogle drikkevarer, jeg er klar over, at alle kan glemme, derfor denne lille påmindelse.


Så der skar lidt i bestræbelserne på at rekrutere nye spillere/medlemmer

Arne 


obs. (en indskudt bemærkning) hallen er nu klar til brug, den bliver løbende anvendt når vejret ikke er godt nok til at spille ude, og der er nu gang i etableringen af lys i hallen, da det ikke varer længe før det bliver tidligt mørkt, således vi kan spille efter det bliver mørkt.